Arenastaden Arenastaden, Bostäder, Skåne

Arenastaden

 

Medaljen

Nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheten Klosterbacken 9, Lunds Kommun. Det består av 56 st lägenheter. Dessa är fördelade på 2 st huskroppar, Hus S2 och Hus S3. VS-försörjning sker från undercentral placerad i källare under hus S3 och via
kulvert till hus S2. Denna beskrivning är kopplad till ett antal ritningar.

Entreprenadens omfattning:
Projektering och utförande av invändiga installationer för värme och sanitet.

Entreprenadformen är Totalentreprenad.

Pokalen

Nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheten Klosterbacken 5, Lunds Kommun. Det består av 42 st lägenheter. Dessa är fördelade på 2 st huskroppar, Hus L3 (27 lgh, 6/7 vån.) och Hus L4 (15 lgh, 6 vån.). VS-försörjning sker från undercentral placerad i källare under hus L4.