Herrestorpsskolan Herrestorpsskolan, Kommersiella lokaler, Skåne

Herrestorpsskolan

Ny, om-och tillbyggnad av skola i Vellinge.

Entreprenaden består av tre huvuddelar. Första delen innefattar nybyggnad av hus E som är en skolbyggnad i två våningar, ombyggnad i befintlig gymnastik- och omklädnadsdel samt ombyggnader i pannrum och fläktrum plan 2.

Del 2 innefattar ombyggnad i befintlig byggnad A, B, C, och D samt mindre tillbyggnader som ansluter till befintliga hus. Även total ombyggnad av storkök ingår.

Del 3 är nybyggnad av fristående sporthall, hus F.

Entreprenadens omfattning: 

Projektering och utförande av invändiga installationer för värme, och sanitet.

Entreprenadformen är Totalentreprenad.