Instalco Byggen 17 (1)
Instalco Byggen 17 (1)

Hållbarhet på Instalco

Varje dag runt om i Norden projekterar och installerar vi inom Instalco el, värme & sanitet, ventilation och kyla i fastigheter och anläggningar. Med klimatsmarta installationer säkerställer vi lägre energi- och resursförbrukning som framtidssäkrar våra samhällen.

Vi vill skapa ett hållbart samhälle genom att bidra med det vi kan. Därför installerar vi exempelvis solceller och mer energieffektiva och miljövänliga värmepumpar, bergvärmesystem, värmeväxlare, kylsystem, LED¬-belysning, sprinklersystem och laddstolpar. Samtidigt är vi delaktiga i en mängd luft- och vattenreningsprojekt.

Vi hjälper beställare av byggprojekt att tänka hållbarhet i alla led, och ger kunden ökad kunskap om vad som är möjligt att göra ur miljöperspektiv vid nybyggnation och renovering.

Våra projekt bidrar till att skolor, förskolor, sjukhus, äldreboenden och andra samhällsbärande funktioner kan fungera varje dag, året runt.

Hållbarhetsrapport

Vi är en del av Instalco – Lokal närhet med det stora företagets möjligheter. Tillsammans tar vi ansvar, och rapporterar gemensamt om vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer om vårt gemensamma arbete

Hållbarhetsprogram

Instalco driver det koncerngemensamma hållbarhetsprogrammet Hållbara Installationer med tre fokusområden som syftar till att stärka hållbarhetsarbetet för att kunna leverera hållbara installationer i världsklass. Vår ambition är att varje dag bidra till samhället genom klimatsmarta, energieffektiva installationer, som leder till en lägre resursförbrukning och därigenom en mer hållbar planet.

Vårt hållbarhetsprogram har fokus på tre huvudområden som genomsyrar koncernens hållbarhetsarbete:

  • Trygg och utvecklade arbetsmiljö
  • Hållbara installationer
  • Moget ledarskap

Läs mer på instalco.se

Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt

Centralt i hållbarhetsprogrammet är certifieringssystemet – ”Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt”. För att ett projekt ska bli ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt krävs att projektet har genomgått eller uppfyllt sex uppsatta kriterier.

Läs mer på instalco.se

Uppförandekod

Instalco har en gemensam uppförandekod samt policyer och riktlinjer för bland annat miljö, hållbarhet och arbetsmiljö, samt en uppförandekod för leverantörer.

Instalcos uppförandekod