Hållbara certifieringssystem vi arbetar med

Rörläggarens ambition är att varje dag bidra till samhällsnytta genom klimatsmarta och energieffektiva installationer.

Certifieringssystemet – ”Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt”

De sex punkterna som ska uppfyllas för att projektet ska bli hållbarhetsklassat:

 1.  Genomgång av Instalcos program Trygg medarbetare
 2.  Leverantörer har undertecknat Instalcos uppförandekod för leverantörer
 3.  Projektet bidrar till klimatnytta
 4.  Leveransplan har upprättats
 5.  Källsortering av material och avfallshantering
 6.  Kunden har erbjudits ett hållbarhetsavtal/serviceavtal

Ett urval av fler certifieringssystem vi arbetar med:

 • Miljöbyggnad (Guld, Silver, Brons)
 • WELL
 • LEED
 • NollCo2
 • Green Buildings
 • Svanen

Bedömning av material som underlag för hållbart byggande och medvetna materialval.

 • Byggvarubedömningen
 • Sunda Hus
 • BASTA

Hållbart projekt Instalco