Affärsidé

Vår affärsidé är att med stort engagemang och bred kompetens utföra tekniska- och kostnadseffektiva rörinstallationer till våra kunder över tid. Rörläggaren ska tillgodose varje kunds behov av flexibilitet, pålitlighet och tillgänglighet inom områdena affärsmannaskap, teknisk kompetens och utförande. Vår ledstjärna "Med drivande engagemang" och våra värderingar är en naturlig del i vår vardag. Hos oss står människan alltid i fokus.