Framtidssatsning och samhällsengagemang

Vi får ofta höra att direkt när man kommer in på Rörläggaren märker man den positiva stämningen. Att vi bryr oss om våra anställda och vill ge dem möjligheter att ständigt utvecklas.

Våra kunder kan alltid förvänta sig förstklassigt jobb och medarbetare som ger allt.

Vi gör saker på ett annorlunda sätt.  Det gör oss till ett företag som lyckas attrahera kompetenta medarbetare. Vårt värderingstyrda ledarskap sätter individen i centrum. Resultatet blir en personal som växer med uppgiften

Det är en förklaring till våra framgångar

Vår ledstjärna är med drivande engagemang:

 • Engagerade människor i samverkan gör större intryck
 • Bibehålla och utveckla entreprenörskapet
 • Framgångsfaktor som skapar tillväxt
 • Det oändliga sprinterloppet. Nästa lopp ska bli bättre än det förra.
   

Att vi är ett värderingsstyrt företag avspeglas i allt vi gör.

 • Vi engagerar och informerar i skolorna, redan från grundskolan, vilket innebär
  att vi tidigt fångar barnen, deras inställning till yrket, branschen och oss som företag.
 • Informerar om yrket för ungdomar och yrkesvägledare. https://www.framtidsvalet.se/
 • Tar emot praktikanter från VS utbildningarna
 • Programråd – Programråden stärker samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov
 • Vi deltar aktivt i bedömning av examensarbete/certifiering på VVS utbildning
 • Yrkeshögskolan - Deltar i utbildningsfrågor
 • Samhällsengagemang är nyckelordet för den omfattande verksamhet MFF bedriver under paraplyet MFF i samhället. Vi vill sprida positiva värderingar, motverka rasism, öka integrationen mellan olika grupper i samhället.
 • Idén med Nätverket är att samla företag med sinne för affärer och som ser idrottens potential som en positiv, samhällsbyggande kraft. Inom Nätverket gör medlemmarna affärer, knyter kontakter, utbyter erfarenheter och berikar varandras verksamheter. Vi har varit med sedan 1989.