Pojkar Hoegupploest
Pojkar Hoegupploest

Om oss

Hög kunskapsnivå - Familjära – Resursstarka - Med drivande engagemang

AB Rörläggaren bildades 1944 i Malmö och ingår sedan 2014 i Instalco-koncernen. Företaget är marknadsledande i Öresundsregionen men är verksamma i stora delar av Skåne och har sitt säte i Malmö med lokalt kontor i Helsingborg.

Vi är totalt 140 medarbetare och omsatte 2022, 299 miljoner SEK.

Vi utför alla förekommande VS-arbeten inom byggbranschen med tyngdpunkt på totalentreprenader och framför allt projekt i samverkan med kund. Verksamheten är fördelad på entreprenad, service och Industri.

En bidragande orsak till vår framgång är företagets djupt grundande värderingar som vår kompetenta personal lever efter i vardagen.

Förutom att vi är resursstarka med 110 montörer, 10 projektledare och 7 projektingenjörer samt personal med supportfunktioner såsom inköp, kalkyl och administration, så är vi unika med en egen konstruktionsavdelning, injusteringspersonal och en prefabverkstad.

Våra konstruktörer har tillsammans mångårig erfarenhet och projekterar i modern 3D miljö i nära samarbete med produktionen och kunden samt förser vår prefabverkstad med konstruktionsritningar.

Vi är en del av Instalco

Lokal närhet med det stora företagets möjligheter. Instalco är representerat med nationell bredd i Sverige, Norge och Finland via ett 135-tal dotterbolag med över 6 200 medarbetare.

Läs mer om Instalco