Partnering och samverkan

Samverkansentreprenader har under en lång tid varit stor och ökande för oss. Vi har en unik organisation för att möta de speciella krav som entreprenader i samverkan ställer. Över tid är vi övertygade om att partnering som samarbetsform kommer att stå sig stark. Byggprocessen kortas tidsmässigt, fördyrande led kan tas bort, gränsöverskridande uppgörelser kommer lättare till stånd och alla inblandade parter kan lägga kraft på att förbättra sina processer.

Mål
Projektets gemensamma målsättning står i fokus, vår värderingsstyrda företagskultur fungerar utmärkt och våra anställda trivs bättre i en miljö där det finns möjligheter att påverka och se sig själv som en del av projektet. Under utförandet i ett samverkansprojekt är målbeskrivningen viktig. Samtliga partners på alla nivåer måste känna sig delaktiga för att få full utväxling.

Samarbete
Vårt engagemang och samarbete i projekten är för våra beställare och slutanvändare utan undantag nöjda med, såväl det hantverksmässiga utförandet som innovationsförmågan och projektstyrningen. Vi samarbetar nära våra sidoentreprenörer för att finna gränsöverskridande lösningar som blir totalekonomiskt bäst för projektet.

Teknik
Vi älskar teknik och vår tekniska kompetens tillgodoser projektets unika behov men alltid med affärsmannaskap och utförande som mål. Kombinationen av egna konstruktörer i samverkan med våra projektingenjörer ger en marknadsledande kunskapsnivå i projekten.

Resurser
Vår stora installationskapacitet och prefabverkstad i kombination med ett utvecklat samarbete med leverantörer gör att vi kan ta oss an resurskrävande uppdrag.

Glädje
Vi upplever glädjen att tillsammans med alla inblandade partners leverera bra byggnader, på utsatt tid, enligt budget och samtidigt ha roligt under tiden.

Måluppfyllnad
En viktig del i ett partneringprojekt är att skapa gemensamma mål för projektet och dess deltagare. Här tycker vi att det är viktigt att det bryts ner i olika nivåer då det är svårt att förstå, mäta och följa upp alltför generella mål i verkligheten/nära produktionen. Det är också viktigt att följa upp måluppfyllelsen löpande.

Vi trivs i samverkan där vår ledstjärna ”Med drivande engagemang” är en framgångsfaktor.