Certifikat och specialkompetens

CERTIFIERINGAR/
SPECIALKOMPETENS

  • Säker Vatten
  • Heta arbete
  • Licenssvetsning
  • Gasbehörighet
  • Orbitalsvetsning
  • Medcinska gaser
  • Prefabriceringsverkstad
  • Konstruktionsavdelning
  • Injusteringsavdelning
  • Kreditvärdering AAA

Certifikat: Branschregler säker vatteninstallation.