nya-vaardbyggnaden-malmoe-sjukhusomraade.jpg
Rörläggaren får nytt kontrakt för omfattande rörinstallationer vid Malmö sjukhus. Illustration: Whte.

Rörläggaren får nytt kontrakt på Malmö sjukhusområde

Den installatörsgrupp där Instalcos bolag Rörläggaren ingår får nytt kontrakt för installationer i byggnationen av den nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde. För Rörläggarens del handlar det om omfattande högteknologiska VS-installationer i sjukhusmiljö med ett ordervärde av 270 miljoner.

2015 kontrakterades byggentreprenören Skanska Sverige AB, som i sin tur kontrakterade en installatörsgrupp bestående av Instalcos bolag Rörläggaren, Assemblin och ApQ, för att vara delaktig i planering och projektering av installationsarbeten för den nya vårdbyggnaden.

Nu är det klart att denna installatörsgrupp även ska ansvara för genomförandet av installationer i projektets samtliga etapper. Rörläggaren och Assemblin har tillsammans bildat ett handelsbolag som är kontraktspartnern för VS-installationerna.

- Vi har samlat regionens bästa specialister i en unik installatörsgrupp för gemensam planering och genomförande tillsammans med beställarna Region Skåne och huvudentreprenören Skanska. Vi har involverats i ett mycket tidigt skede vilket gör att vi tillsammans kan arbeta fram och installera effektiva och hållbara lösningar. Det här är ett mycket komplext och resurskrävande uppdrag, säger Richard Olsson, vd på Rörläggaren.

När sjukhusområdet i Malmö moderniseras och förbättras växer ett av Europas modernaste sjukhus fram. Den nya vårdbyggnaden är en del av den stora satsningen och består av två sammanlänkade byggnader på totalt 108 000 kvadratmeter med över 2200 rum som nu ska byggas. Alla lokaler blir flexibla för att kunna förändras och möta framtidens krav. För att ytterligare höja kvaliteten på vården, bidra till patienternas läkandeprocess och uppfylla framtidens smittskyddskrav kommer vårdavdelningarna enbart bestå av enkelrum med egna hygienutrymmen.

Totalt beräknas att upp emot 250 personer samtidigt kommer att jobba med installationer under arbetstopparna. Arbetet har inletts och projektet sträcker sig fram till i mitten av 2020-talet. Ambitionen är att vårdbyggnaden ska kunna certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad på nivån Silver.