foersta-haallbarhetsklassade-projektet.jpeg

Rörläggarens första Hållbarhetsklassade Instalcoprojektet

Nu är Instalcos nya hållbarhetsprogram i full gång och det första hållbarhetsklassade projektet har kommit in. Det är Rörläggaren i Malmö som fått sitt projekt Hovrätten 28 i Kristianstad hållbarhetsklassat.

- Verkligen roligt att vi är först! Vi jobbar ju normalt sett med stora delar av det här sedan tidigare och är långt fram i hållbarhetsarbetet. Nu har vi kompletterat med några delar för att det ska bli ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt och vi hoppas att det här stimulerar alla andra Instalcobolag att komma igång med hållbarhetsarbetet och klassningen, säger Martin Mårtensson, vice VD i Rörläggaren.

Projektet Hovrätten 28 är ett samverkansprojekt med Kristianstadsbyggen och Skanska där en fastighet från 50-talet med 54 lägenheter och ett antal affärslokaler ska renoveras.

Entreprenaden omfattar ombyggnad av luftbehandlingssystem samt komplettering av frånluftsvärmepump. Ledningssystem installeras för återvinning av värme till värmesystem samt för varmvattenberedning. I samtliga lägenheter skall befintliga radiatorer bytas ut samt kompletteras med integrerad uteluftsinstallation bakom radiatorerna. Nya radiatorer med tillhörande uteluftsinstallation skall monteras. Värmestammar i vardagsrum i utfackningsväggar skall bytas ut och kompletteras for att klara nya effektbehov.

- Vi har även gjort en leveransplan där alla våra leveranser av radiatorer kommer i en och samma transport. Vi använder bara material och system som är hållbara och vi märker upp allt avfall från byggarbetsplatsen och rapporterar mängd och sort till Kristianstad kommun, berättar Martin Mårtensson.

- Vid startmötet av projektet hade vi också en genomgång med killarna av det nya programmet Trygg Medarbetare vilket mottogs mycket bra.

De sex kriterierna som ska uppfyllas för att projektet ska bli hållbarhetsklassat är:

1. Genomgång av Instalcos program Trygg medarbetare
2. Leverantörer har undertecknat Instalcos uppförandekod för leverantörer
3. Projektet bidrar till klimatnytta
4. Leveransplan har upprättats
5. Källsortering av material och avfallshantering
6. Kunden har erbjudits ett hållbarhetsavtal/serviceavtal