excellensen-2-vy-fraan-skolgaarden.jpg

Ytterligare ett Instalco-projekt

Rörläggaren och BI-Vent har tecknat avtal med Peab Sverige om att utföra installationer i samband med Borgarskolans utbyggnad. Projektet utförs som en samverkansentreprenad.

  

Malmö Borgarskola är en gymnasieskola i kvarteret Excellensen 2 i centrala Malmö.

På fastigheten planeras en ny grundskola. Kontraktsarbetena omfattar projektering och uppförande av en nybyggnad för grundskola med 550 elever, 7 paralleller årskurs 7-9, med tillhörande sporthall i kvarteret Excellensen 4 (ersätter gymnastikhall enligt lokalprogram).  Skolan ska i sin helhet vara omställningsbar från grundskola till gymnasieskola utan större byggnadstekniska åtgärder. Uppskattad BTA är 8500kvm.

Kvarteret Excellensen 2 är centralt beläget i Malmö i en i övrigt intakt omgivning.

Omgivande byggnader i form av ”Vår Frälsares kyrka” – katolska kyrkan, befintlig skolbyggnad för gymnasieskola samt närliggande bostadshus ställer stora krav på nya byggnadsvolymers storlek och placering samt dess arkitektoniska utformning och gestaltning.

 

-Detta är vårt första större uppdrag till Peab i Malmö och att få utföra det tillsammans med Rörläggaren är ju ännu trevligare, säger Tomas Engström, VD på BI-vent AB.

 -Vi är stolta över att få utföra detta projekt tillsammans med båda Peab och BI-Vent, säger Rörläggarens VD Patrik Persson.

 Det samlade beräknade ordervärdet är 25 000 000:-

 

För ytterligare information, kontakta:

VD Patrik Persson, 040-987860, 0707-665163, patrik.persson@rorlaggaren.se