AB Rörläggaren bildades 1944 i Malmö och ingår sedan 2014 i Instalco-koncernen. Företaget är marknadsledande i Öresundsregionen men är verksamma i stora delar av Skåne och har sitt säte i Malmö med lokalt kontor i Helsingborg.

Vi är totalt 140 medarbetare och omsatte 2022, 299 miljoner SEK.

Vi utför alla förekommande VS-arbeten inom byggbranschen med tyngdpunkt på totalentreprenader och framför allt projekt i samverkan med kund. Verksamheten är fördelad på entreprenad, service och Industri.

En bidragande orsak till vår framgång är företagets djupt grundande värderingar som vår kompetenta personal lever efter i vardagen.

Förutom att vi är resursstarka med 110 montörer, 10 projektledare och 7 projektingenjörer samt personal med supportfunktioner såsom inköp, kalkyl och administration, så är vi unika med en egen konstruktionsavdelning, injusteringspersonal och en prefabverkstad.

Våra konstruktörer har tillsammans mångårig erfarenhet och projekterar i modern 3D miljö i nära samarbete med produktionen och kunden samt förser vår prefabverkstad med konstruktionsritningar.