Rörläggaren

Hög kunskapnivå - Familjära - Med drivande engagemang

Vi är ett VS-företag, strategiskt beläget mitt i den expansiva Öresundsregionen. Vår position i sydvästra Skåne är stark och med ett drivande engagemang som ledstjärna har vår verksamhets geografiska gränser utvidgats rejält.

Vi har ett väl utvecklat specialkunnande på totalentreprenader tillsammans med våra montörers höga kunskapsnivå. Vi glömmer inte att sörja för återväxten av duktiga medarbetare. Under senare år har Rörläggaren stigit som en raket på tillväxtlistan. En period växte vi med 46,5 procent i genomsnitt per år. Idag är vi 155 medarbetare och omsätter ca 250 milj. SEK. Sedan november 2014 ingår vi i Instalco.