Rörläggarens ambition är att varje dag bidra till samhällsnytta genom klimatsmarta och energieffektiva installationer.

Certifieringssystemet – ”Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt”

De sex punkterna som ska uppfyllas för att projektet ska bli hållbarhetsklassat:

 1.  Genomgång av Instalcos program Trygg medarbetare
 2.  Leverantörer har undertecknat Instalcos uppförandekod för leverantörer
 3.  Projektet bidrar till klimatnytta
 4.  Leveransplan har upprättats
 5.  Källsortering av material och avfallshantering
 6.  Kunden har erbjudits ett hållbarhetsavtal/serviceavtal

Ett urval av fler certifieringssystem vi arbetar med:

 • Miljöbyggnad (Guld, Silver, Brons)
 • WELL
 • LEED
 • NollCo2
 • Green Buildings
 • Svanen

Bedömning av material som underlag för hållbart byggande och medvetna materialval.

 • Byggvarubedömningen
 • Sunda Hus
 • BASTA

Läs mer om hur Instalco tillsammans med AB Rörläggaren arbetar med hållbarhet: https://instalco.se/sidor/haallbarhet

Naturskyddsörningen och vi

Naturskyddsföreningen och Instalco värnar om Östersjön och Sveriges andra livsviktiga vatten. För att säkerställa rent dricksvatten och levande vattenmiljö för framtida generationer vill parterna se en minskning av utsläpp av miljögifter.

Stödet till Naturskyddsföreningen utgör ett bidrag som används till att värna om, och bevara Östersjön, och andra vatten i Sverige. Detta ska bland annat göras genom framtagande av rapporter, genomförande av informationskampanjer och politisk påverkan för en hållbar läkemedelsproduktion.