Vision

Vision

Rörläggaren skall bli en av de största och mest aktiva i tillväxtregionerna.

Detta för att storleken gör att vi kan stå nära kunden och av egen kraft bli oberoende i mångt och mycket och skapa trygghet för alla i företaget