ramels-vaeg.jpg
Ramels väg , Bostäder, stamrenovering, Malmö

Ramelsväg, stamrenovering 860 lägenheter

Ombyggnation av miljonprogram i 5 etapper, totalt omfattande 860 lägenheter och enstaka lokaler. I entreprenaden ingick ombyggnad av tappvattenledningar i källare och trapphus.