skegrie-2-rotated.jpg

Rörläggaren installerar i 6780 kvm

Detta är en Totalentreprenad med MVB som beställare.
Projektet omfattar:

Skola
Projektet omfattar tillbyggnad av befintlig skolbyggnad med skollokaler för årskurs F-6.
Matsalsbyggnaden byggs ut. Diskrummet utökas och köket byggs om genom delvis ny rumsindelning.
1950m²

Idrottshall
Byggnaden innehåller en idrottshall som kan delas i två så att undervisning kan pågå i två utrymmen samtidigt.
Totalt finns åtta omklädningsrum, café, fritidslokal, förråd mm.
2705m²

Förskola
Projektet omfattar sex stycken avdelningar samt ett tillagningskök.
2125m²