savoy.jpg

Tre Instalcobolag renoverar anrika hotell Savoy i Malmö

Tre Instalcobolag inom el, VS och ventilation har fått uppdrag att vara med i renoveringen av anrika Elite Hotel Savoy i Malmö. Uppdraget är utformat i ett samverkansprojekt med PEAB som beställare.

Det klassiska Hotel Savoy i Malmö står under renovering och Rörläggaren, El-Pågarna och VFB har fått i uppdrag att utföra planering, projektering och installationer. Renoveringen gäller ett 30-tal hotellrum med intilliggande ytor samt byte av värmesystem i entré och matsal.

- Vi har ett väl inarbetat samarbete Instalcobolagen emellan och det här är ett bra exempel hur vi på bästa sätt kan leverera en mulitdiciplinär och smidig lösning till kunden, säger Patrik Persson, affärsområdesansvarig för Instalco Syd.

Hotel Savoy i Malmö är ett av Sveriges äldsta hotell där huvuddelen av huset byggdes i mitten av 1800-talet. Efter sekelskiftet byggdes hotellet om till dagens utformning och fick namnet Hotel Savoy. Tomten där hotellet står är anrik och på medeltiden fanns på platsen en gästgivargård med namn Strandgården.

Den gamla fastighetens många ombyggnationer genom åren ställer höga krav på den aktuella renoveringen. Därför har projekteringen och samarbetet mellan parterna inför renoveringen varit extra viktig för att få ett så bra utgångsläge som möjligt.

- Vi har tillsammans ritat om hela lösningen för att få till installationerna på bästa sätt i den gamla fastigheten. Vi har fått göra många hänsynstaganden till hur fastigheten en gång i tiden är byggd då det är höga bevarandekrav, säger Mikael Parnelöv, VD på El-Pågarna.

Samtidigt som renoveringen pågår är hotellet öppet i övriga delar vilket kräver särskilda hänsynstaganden och varsamhet.

- Vi har gjort en hel del speciallösningar då vi bygger i närheten av det som är i drift, speciellt i entrén och i matsalen, berättar Peter Elofsson, projektledare på Rörläggaren.

Instalcobolagen Rörläggaren, VFB och El-Pågarna har ett långt förflutet av uppdrag på Hotel Savoy, Rörläggaren så långt tillbaka som 1950-talet.

- Det ställer krav att renovera i historiska byggnader. Vi måste vara flexibla och får gå varsam fram med våra arbeten. Men det är också något extra att arbeta i den här anrika miljön, säger Johan Hallberg, projektledare på VFB som ansvarar för ventilationsarbetena.

Uppdraget ska vara klart under våren 2019.