sid-25.jpg

Rörläggaren utbildar nyanlända i Rosengård

Kompetent personal är en av våra viktigaste resurser. I syfte att hitta nya kompetenta montörer bland nyanlända har Instalcos dotterbolag Rörläggaren, Bi-Vent och El-Pågarna engagerat sig i ett CSR-projekt i Rosengård i Malmö.

- Det här är en del av vår vardag, vi har många med ickesvensk bakgrund ibland våra medarbetare på Rörläggaren. Att vara med i det här projektet var ett naturligt sätt att engagera oss i nyanlända och hjälpa till att få in dem som yrkesverksamma i vår bransch, säger Patrik Persson, VD på Rörläggaren.

Stiftelsen Botildenborg i Rosengård verkar för att bidra till ett inkluderande samhälle som värnar allas möjlighet till en socialt hållbar framtid. Stiftelsen samarbetar med företag, myndigheter, ideella organisationer och enskilda.

Ett av uppdragen i projektet är att renovera 1800-talshuset Botildenborg för att kunna fungera som centrum för stiftelsens integrationsarbete. Rörläggaren, Bi-Vent och El-Pågarna bidrar med experthjälp till nyanlända som ska renovera fastigheten samt uppföra en bevattningsanläggning till en stor kryddodling ”Kryddor från Rosengård”.

- Genom det här projektet kan vi hitta duktiga nyanlända elektriker, lära upp dem och sedan slussa in dem i vår verksamhet. Det blir en win-win för alla parter, säger Mikael Parnelöv, VD för El-Pågarna i Malmö.

Instalcobolagen Rörläggaren, Bi-Vent och El-Pågarna bistår med arbetsledning genom projektledare och montörer vid renoveringen av

Botildenborg och stiftelsen står för arbetskraften genom nyanlända till Sverige. Instalcobolagen tar också emot studiebesök för nyanlända med bakgrund i byggbranschen för att ge dem inblick i hur branschen fungerar i Sverige.

- Duktiga yrkesmän är en bristvara i vår bransch och genom Botildenborg kan vi hitta mer kompetent personal samtidigt som vi också gör nytta för samhället och individen, säger Tomas Engström, VD på Bi-Vent i Helsingborg.

 

Foto: Stiftelsen Botildenborg.