trygghetens-hus.jpg

Rörläggaren installerar i Trygghetens hus

Tryggheten Hus omfattar nybyggnad av en brandstation vid Trelleborgs norra entré.  I Trygghetens Hus, omfattande 3.800 kvm, ska det rymmas en brandstation med tillhörande kontor och personalutrymmen, cykelförråd, logemente, vagnhall för utryckningsfordon, konstgräsfotbollsplan och parkering. Man installerar även bergvärme och reservkraftsanläggning. Fastigheten bestar av fyra byggnader, A, B, C och D. Kommunen har upphandlat en totalentreprenad av MVB. VS Installationerna utför AB Rörläggaren. Projektet påbörjas 2018 och ska stå klart år 2020.

 

Bild Liljevalls arkitekter