medeon.jpg

Rörläggaren gör installationerna i Medeon, Malmö

Ombyggnad samt nybyggnad på Medeon Forskningspark i Malmö. Idag rymmer Medeon ett 60-tal företag. Projektet innefattar nybyggnad av kontorslokaler i 4 våningar. Den nya byggnaden byggs ihop med befintliga byggnader i öster och söder. Uppdraget för AB Rörläggaren omfattar invändiga installationer för värme och sanitet i nybyggnadsdelen. Arbeten i befintliga byggnder omfattar inkoppling till befintligt värme-och kallvattensystem i bef uc samt ledningsdragning. Veidekke har totalentreprenaden.

Bild Creative Commons