nsm_vy-fraan-by-08_whitearkitektermalmoe.jpg

Rörläggaren i nytt samarbetsprojekt för Nya Sjukhusområdet i Malmö

Instalcos bolag Rörläggaren har ingått i ett nytt samarbetsprojekt för stora installationer vid Nya Sjukhusområdet i Malmö. I samarbetet ingår förutom Rörläggaren även Assemblin och APQ.

För att möta vårdbehovet i södra Sverige genomför Region Skåne flera stora satsningar inom hälso- och sjukvården. En av de största är uppgraderingen av Malmö sjukhus. Sjukhuset ska få över 100 000 kvadratmeter ny yta för bland annat operationssalar, vård- och intensivvård, forskning och servicefunktioner. Byggnaderna ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.

Samtliga installationsarbeten kommer att utföras av en installatörsgrupp som bildats specifikt för detta projekt. Den består av APQ El, AB Rörläggaren, Assemblin El, Assemblin Ventilation och Assemblin VS.

- Projektet är så omfattande så för bästa möjliga resultat har vi bildat en speciell installatörsgrupp för uppdraget. Arbetet bedrivs i tre faser och gruppen har kommit in i ett tidigt skede. På så sätt kan stötta med vår kunskap redan i projekteringsfasen, säger Patrik Persson, VD på Rörläggaren.

Det multidisciplinära uppdraget omfattar värme, sanitet, ventilation samt el inklusive larm och tele.

Alla arbeten ska utföras under pågående verksamhet vid sjukhuset vilket kommer att ställa krav på logistiken. Det kommer att lösas genom att en logistik-hub etableras utanför Malmö. Allt material kommer först att transporteras till hubben, där det hanteras och senare levereras till byggarbetsplatsen.

Totalt beräknas att upp emot 250 personer samtidigt kommer att jobba med installationerna under arbetstopparna. Projektet sträcker sig fram till mitten av 2020-talet, och första patient ska enligt det politiska beslutet tas emot 2023.

Illustration: White arkitekter.