folktandvarden_skane_il.gif

Rörläggaren installerar för Folktandvården i Kristianstad

Utökning av entreprenaden med akutmottagning till Folktandvården samt konvertering från kylmaskiner till ny fjärrkylacentral inom Jepp Buck.

Tidigare entreprenad omfattar ombyggnad av kontorslokaler som ska bli lokaler till Folktandvården i Kristianstad. Totalentreprenör är Thage Bygg- och byggservice. Beställare är ABK och VS installationerna utförs av AB Rörläggaren