spring-1403613_960_720.png

Nybyggnad av SiS Ungdomshem vid Finjagatan, Hässleholm

Projektet omfattar nybyggnad av LVU-hem om ca 8400 m² med plats för 45 ungdomar vid Finjagatan.  Nybyggnadsdelen är en utförandeentreprenad och Specialfastigheter bygger på uppdrag av Statens institutionsstyrelse. Man planerar för en byggstart under mars 2018 med ett färdigställande i februari 2021.  Omfattar nybyggnad av bostad med 4 stycken boendeavdelningar samt lokaler för skolverksamhet samt administrativa lokaler och storkök. Inflyttning planeras till sommaren 2019. Man satsar också extra på miljön genom att byggnaden ska kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, den högsta nivån.  VS Installationerna utförs av Rörläggaren.