vatten100228-1.jpg (1)

Vi utför kontroll av återströmningsskyddet i er anläggning.

Vattenleverantören har numera ansvar för vattenkvaliteten fram till konsumtionsstället och ställer därför ökade krav på årlig kontroll av återströmningsskydd. Du som anläggnings-/fastighetsägare skall redovisa att kontrollen av återströmningsskyddet är korrekt utfört. AB Rörläggarens servicemontörer är speciellt utbildade och certifierade för detta arbete. Vi erbjuder oss att utföra den årliga kontrollen, åtgärda fel och tillse att underlag för erforderlig rapportering sker. Enkelt och tryggt för er.Vi kan även leverera återströmningsskydd till er anläggning.

Återströmningsskydd är en säkerhetsanordning för att hindra förorenat tappvatten att strömma tillbaka in i det kommunala dricksvattennätet såväl som internt i er anläggning. Funktionen skall regelbundet kontrolleras enligt standarden SS-EN 1717.

Vi är stolta att kunna erbjuda denna tjänst som ända företag.