ESS ESS, Kommersiella lokaler, Skåne

ESS

Nordost om Lund uppförs en flervetenskaplig forskningsanläggning. ESS, ett samarbetsprojekt mellan ett flertal europeiska länder. Anläggningen som är baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla beräknas kunna öppna 2019 och vara fullt utbyggd med 22 experimentstationer 2025.