bostadsraettsfoereningen-hilda.jpg
Hilda, Bostäder, rotprojekt, stambyte, Malmö

Hilda 728 lägenheter

Omfattning 768 lägenheter:

  • Byte av avloppsstammar, golvbrunnar samt vv kv och vvc.
  • Nya ytskikt i bad och gäst wc, ny sanitetsporslin, nya armaturer VVS.
  • Installation av ventilation med värmeåtervinning, värmecentraler samt radiatorer.
  • Nya fläktrum på tak
  • Nytt mätsystem med debiteringsmodul. Individuell mätning av varm- och kallvattenförbrukning i lägenheter och tvättstugor. Internetredovisning av den individuella mediaförbrukningen.
  • Rörstammar till Solfångare för varmvatten.

Projektet utfördes på totalentreprenad. Hilda fick HSBs klimat- och miljöpris.

För att klara utmaningen från Hilda startade Rörläggaren egen tillverkning av rörstråk och rörkopplingar. I rörverkstaden på Kantyxegatan i Fosie är fem medarbetare engagerade i produktionen för stammar och badrum. Jobbet på plats i Hilda ska gå snabbt och underlätta för de boende. I Hilda är totalt 26 av Rörläggarens medarbetare engagerade. Sex av dem arbetar med att byta värmeelement. För att beställare och installatörer ska få en konkret bild av installationstekniken för de nya badrummen bygger Rörläggaren först en modell i full skala. Det lyfter tekniklösningarna från abstrakt ritning till konkret verklighet där tekniken kan studeras, diskuteras och eventuellt ändras.