ess.jpg
European Spallation Source - ESS, Kommersiella lokaler, Skåne

ESS

Nordost om Lund uppförs en flervetenskaplig forskningsanläggning. ESS, ett samarbetsprojekt mellan ett flertal europeiska länder. Anläggningen som är baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla beräknas kunna öppna 2019 och vara fullt utbyggd med 22 experimentstationer 2025.

ESS kommer att användas inom en rad vetenskaper, såsom materialvetenskap, strukturkemi, biologi och geofysik. Anläggningen är en så kallad neutronkälla där kaskader av neutroner framkallas genom spallation