instalco-installerar-i-docks-i-malmoe.jpg
Illustration: Fojab

Rörläggaren och tre andra Instalcobolag får projekt i Malmö

Fyra Instalcobolag har fått ett gemensamt installationsuppdrag vid nyproduktion av 160 lägenheter i Malmö. Avtalet har ett gemensamt ordervärde för Instalco på cirka 100 miljoner.

På det gamla Kockumsområdet direkt på kajen i centrala Malmö byggs nu stadens nya landmärke. Bostadsprojetet består av två torn där det högsta är nära 80 meter högt med 26 våningar och ett 160-tal lägenheter totalt. Projektet är ett steg i Västra hamnens omvandling från industri- och hamnområde till en blandstad med bostäder.

Uppdraget för Instalco innefattar installation av el, VS, ventilation och sprinkler och ska utföras av Instalcobolagen El-Pågarna, Rörläggaren, Bi-Vent och Sprinklerbolaget.

- Vi är glada och stolta att kunden väljer fyra Instalcobolag för att utföra installationerna i deras hittills mest påkostade och exklusiva bostadsprojekt i regionen. Vi har ett långt samarbete med kunden i sådana här komplexa projekt där vi levererat kvalitet och kunskap som är värdefull för alla parter, säger Andreas Karlsson, vd på Instalcobolaget El-Pågarna i Malmö.

Huskropparna ska kläs med en robust fasad av varmgalvaniserade plåt som ger ett karaktäristiskt utseende till de två tornen. Inglasade balkonger ska påminna om de kontrollhytter på de klassiska byggnadskranarna som en gång syntes på Kockumsvarvet.

Projektet för Instalcobolagen har inletts och beräknas vara färdigställt under 2025. Ambitionen är att projektet ska bli ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.