nya-vaardbyggnaden-malmoe-sjukhusomraade.jpg
Nya vårdbyggnader Malmö, Sjukhus, Malmö

Nya vårdbyggnader Malmö

På Malmö sjukhusområde genomförs omfattande moderniseringar för att möta framtidens krav. 

- Vi har samlat regionens bästa specialister i en unik installatörsgrupp för gemensam planering och genomförande tillsammans med beställarna Region Skåne och huvudentreprenören Skanska. Vi har involverats i ett mycket tidigt skede vilket gör att vi tillsammans kan arbeta fram och installera effektiva och hållbara lösningar. Det här är ett mycket komplext och resurskrävande uppdrag, säger Richard Olsson, vd på Rörläggaren.

När sjukhusområdet i Malmö moderniseras och förbättras växer ett av Europas modernaste sjukhus fram. Den nya vårdbyggnaden är en del av den stora satsningen och består av två sammanlänkade byggnader på totalt 108 000 kvadratmeter med över 2200 rum som nu ska byggas. Den nya vårdbyggnaden ska innehålla vårdrum, operationssalar, mottagningar och intensivvårdsrum. Det blir hållbara och moderna byggnader för avancerad vård, vilket naturligtvis kräver komplexa installationer. AB Rörläggarren har i samverkan med andra entreprenörer fått installationsuppdrag inom värme, sanitet, medicinska gaser. VS-delen genomförs under namnet NVM VS.

Totalt beräknas att upp emot 250 personer samtidigt kommer att jobba med installationer under arbetstopparna. Arbetet har inletts och projektet sträcker sig fram till i mitten av 2020-talet. Ambitionen är att vårdbyggnaden ska kunna certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad på nivån Silver.