3198931.jpg
LVU, Komersiella lokaler, Hässleholm

SIS LVU Hässleholm

Nybyggnad av LVU-hem om ca 8400 m² med plats för 45 ungdomar vid Finjagatan.  Nybyggnadsdelen var utförandeentreprenad till Specialfastigheter vilket agerat på uppdrag av Statens institutionsstyrelse.  Projektet omfattade nybyggnad av bostadäder med 4 stycken boendeavdelningar, lokaler för skolverksamhet samt administrativa lokaler och storkök.

VS Installationerna utfördes av Rörläggaren.

Byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, den högsta nivån.