270846869.jpg
Tetra Pak, Industri, Skåne

Tetra Pak

Rörläggaren, BI-Vent och Orab utförde i samverkan med Tetra Pak installationer för ny verksamhet inom befintliga lokaler på en yta av 16.000m2. VS-Installationerna bestod av spill- , tappvatten-, process-, kyl- och värmeinstallationer. Även tryckluft och argonsystem installerades. BI Vent utförde installationer för allmänventilation samt processventilation. I Orabs uppdrag ingick att leverera och montera ånga och kondensatledningar samt tillverkning och montage av 16 stycken ångarmar.

Ett intensivt projekt där vi i Instalcoföretagen visade på ett bra och smidigt samerbete.

Beställare AB Tetra Pak Facility Management. Nyttjare av lokalerna är Tetra Pak Processing Production Centre Lund.